Wyjaśnij związki frazeologiczne zadzierać nosa

mieć mleko pod nosem - być infantylnym, niedojrzałym mieć muchy w nosie - być niezadowolonym, obrażonymKolejną grupę stanowią związki frazeologiczne, które odwołują się do mitologii greckiej i rzymskiej oraz do literatury i historii starożytnej.. Związki frazeologiczne to zaiste interesujące zagadnienie.idiomy, związki idiomatyczne - frazeologizmy o nienaruszalnym składzie, których znaczenie jest zupełnie inne, niż wynika ze znaczeń każdego ze składników i z sumy tych znaczeń.. Frazeologia jest…

Regulamin | Kontakt