Przeczytaj tekst i zdania a-f uzupełnij luki 1-5

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2010-04-16 17:14:55Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.. Wybór wielokrotny - pytania do tekstów.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów.. 2010-01-05 16:28:34; Czy te zdania są poprawne pod względem gramatycznym?. Uzupełnij luki 1-4 właściwymi wyrazami z ramki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Dwa fragmenty zdań nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Przeczytaj tekst, z którego usunieto cztery zdania.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-5) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).. Uzupełnij luki 1-5 zdaniami A-F, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Uzupełnij każdą lukę (1-5) literą, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki w czacie (9.1-9.3) zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Uzupełnij Luki (1 5) Unit 6 test.. e) He didn't want to .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. (A- liebie, B-hasse, C-Lieblingsschulfest, D-Lieblingsfach, E-besuche, F-horen,G- Ratsel)przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Rémi b Uzupełnij zdania zgodnie z przedstawionym powyżej drzewem genealogicznym.Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij luki w tekście (1-4) odpowiednimi zdaniami (a-e).. 2 Przeczytaj teksty 1 i 2.Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj teksty A-E i uzupełnij luki w zdaniach 1-5 Proszę o pomoc..

Przeczytaj tekst.

Zdecyduj, które z nich są zgodne z treścią tekstu (richtig - R), a które nie (falsch - F).. 2 Dopasuj początki zdań 1-5 do zakończeń a-e.. Potrzebne na dziś.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1-10.3.. A. Das Geheimnis steckt nämlich im Teig.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-5 używając wyrazów w odpowiedniej formie.. Uwaga!. Uzupełnij luki (5.1-5.5) wyrazami (A-G).. Podmiot liryczny w utworze "Stepy Akermańskie" Adama Mickiewicza jest podróżnikiem.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany./ 3 Przeczytaj tekst.. Dwa fragmenty zdań nie pasują do żadnej luki.. C.Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Za.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wypełnij luki (1-5) zdaniami podanymi poniżej (A-F) tak, aby był on spójny i logiczny.. Wybierz właściwe słowa.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F)..

!Przeczytaj tekst.

2 Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Zadanie 9 (0 -3 pkt.). .Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak.V F Lire 2 Przeczytaj dialog ze strony 36 i uzupełnij zdania właściwymi.. Przeczytaj tekst umieszczony na dole, z którego usunięto pięć zdań.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. Jedno słowo podano dodatkowo.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok .Przeczytaj tekst oraz zamieszczone w tabeli zdania (10.1.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 4.1.4 Przeczytaj tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.zgodnie z treścią tekstów.. Tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Utwór "Stepy Akermańskie" Adama Mickiewicza zawiera elementy autobiograficzne.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Użyj wyrazów podanych na końcu zdania w niezmienionej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Konrad121212 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst..

THE OSPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. The results of a recentUzupełnij zdania 4.1.-4.3.. Uzupełnij każdą lukę (1-5) literą, którą oznaczono brakujące zdanie (A-G), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2012-04-06 17:12:28; Angielski w 5 klasie.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zaznacz znakiem X odpowiednie .Przeczytaj tekst Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki 13 wpisz odpowiednią literę a f obok numeru każdej luki Uwaga Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki photos walls chair bookcase wardrobe window.PLS DAJE NAJ NA JUTRO!. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.. Rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Bardzo proszę o odpowiedź mam to na jutro.. Question from @Kamilkula22ow4cgm - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Dobierz słowa poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Odpowiedz na pytania 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt