Wypisz postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski

Pobierz

7 maja 1919 roku, po raz pierwszy zapoznano przedstawicieli Niemiec, z proponowanymi warunkami traktatu pokojowego, jaki zwycięscy alianci chcieli narzucić Niemcom.. Zapisz plan lekcji: Egzekucja Ludwika XVI.. Niemcy utraciły 13% swojego terytorium m.in. Alzację, wschodnią Lotaryngię, Wielkopolskę, PomorzePostanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r. i przyłączenie północnej części jego terytorium do Danii; Ustalenie, że okręg Saary przez 15 lat ma znajdować się pod zarządem Ligii Narodów, a późniejPostanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r. i przyłączenie północnej części jego terytorium do Danii; Ustalenie, że okręg Saary przez 15 lat ma znajdować się pod zarządem Ligii Narodów, a późniejPrzydatność 75% Postanowienia traktatu wersalskiego - 28.06.1919r.. Przeczytaj temat z podręcznika.. Bez względu jednak na kontrowersje należy pamiętać, że sankcjonowały fakt istnienia suwerennego państwa polskiego i wyznaczały jego miejsce na mapie Europy.Traktat wersalski i nowy ład w Europie.. Oba ratyfikował Naczelnik Państwa 1 września 1919 na podstawie ustawy z 31 lipca 1919..

W zeszycie wypisz postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec.

Stanowił o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej.. Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski 7.Postanowienia traktatu wersalskiego (czerwiec 1919 r.) w sprawie Niemiec.. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy utraciły 13% swojego terytorium (m.in. Alzację, część Lotaryngii, ziemie przyznane Polsce) oraz wszystkie kolonie.. Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska było kompromisem, który nie .Traktat Wersalski a Niemcy.. 2010-03-11 17:41:43; jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski, niemiec oraz między narodowe 2013-04-08 17:40:31Decyzje traktatu wersalskiego.. poleca 72 % .. Traktat wersalski zawierał postanowienie przewidujące, że nie określone w traktacie granice Polski zostaną później oznaczone przez wielkie mocarstwa.. Zrób zdjęcie tej pracy i prześlij na mail .. Wypowiedź historyka, dr Janusza Osicy.. Freie Stadt Danzig) - istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów.Jego powstanie było wynikiem przegranej Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej i jednym z rozstrzygnięć traktatu wersalskiego w kwestii ustalenia granicy polsko-niemieckiej.. 12 dozwalał, by każdy członek Rady Ligi .Konferencja jałtańska, znana także jako konferencja krymska - przebiegające od 4 do 11 lutego 1945 roku spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw.wielkiej trójki): przywódcy ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.Odbyła się w pałacu cesarskim w Liwadii leżącej opodal Jałty na Krymie.Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec..

Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r.

-Ich.W sprawie polskiej ustalono ostatecznie północną i zachodnią granicę na Odrze, Nysie Łużyckiej i Morzu Bałtyckim (wraz z przyznaniem Polsce Gdańska).. Zobowiązały się: a) ograniczyć armię do 100 tys. żołnierzy, a flotę do 6 dużychSejm RP, 1 lipca 2009, przyjął uchwałę w sprawie traktatu wersalskiego autorstwa Bogusława Kowalskiego.. Postanowienia w sprawie Niemiec:-oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii-o przynależności Saary decydował plebiscyt-zakaz posiadania lotnictwa i okrętów podwodnych-ograniczenie liczebności armii do 100 tys,zawodowych żołnierzy-utrata kolonii-zobowiązania do wypłaty odszkodowań Postanowienia w sprawie Polski:-ogłoszenie plebiscytu na Górnym Śląsku ,Warmii i Mazurach-włączenie .Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919 r. 1.. Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do negocjacji podczas konferencji.. Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. Traktat Wersalski i nowy ład w Europie 1 Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec -Niemcy mają nowa nazwe: republika Wersalska.. Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919r..

2011-04-10 18:36:14Jakie są postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski?

85% Polityka wielkich mocarstw w stosunku do Niemiec - część 2.Jakie są postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski?. W dniu 11 listopada 1918 roku Polska po 123-letniej niewoli odzyskała niepodległość.. Pojawiła się też legenda, że o porażce na .Traktat zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie.. W uchwale, przyjętej przez aklamację, posłowie złożyli hołd "wszystkim Polakom zaangażowanym w walce o polską sprawę w czasach zaborów oraz w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu, a w szczególności delegatom pełnomocnym .Decyzje Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski, a ich realizacja.. 2010-12-18 17:22:24; jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski , niemiec oraz między narodowe 2013-04-08 17:40:31; Czy założenia stystemu wersalskiego a postanowienia traktatu wersalskiego to jedno i to samo?. Koniec terroru jakobinów.Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r. i przyłączenie północnej części jego terytorium do Danii; Ustalenie, że okręg Saary przez 15 lat ma znajdować się pod zarządem Ligii Narodów, a późniejMały traktat wersalski - traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę po I wojnie światowej łącznie z traktatem wersalskim i jako warunek jego zawarcia..

2010-12-18 17:22:24; Jakie sa decyzje traktatu wersalskiego w sprawie Polski i Niemiec ?

Zatwierdzono niepodległość Polski 6.Wolne Miasto Gdańsk (niem.. Wykonaniem tego przepisu była uchwała Rady Ambasadorów wielkich mocarstw z 15 marca 1923 roku, która .Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej różnie są oceniane.. Fakt powstania pierwszych polskich organów państwowych notyfikowany został w piśmie Józefa Piłsud-skiego, skierowanym 16 listopada 1918 roku.Konferencja pokojowa w Paryżu - konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, trwająca od 18 stycznia 1919 do 21 stycznia 1920 roku.Brało w niej udział 27 zwycięskich państw.. 2010-05-13 14:35:39Audycja historyczna o udziale Polski w wypracowaniu traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 roku.. Postanowiono również przesiedlić Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier.jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polski, niemiec oraz między narodowe 2013-04-08 17:40:31 Wypisz postanowienia traktatu Wersalskiego .. 2009-11-17 21:00:30 Przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.. Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. -Niemcy zostału zmuszone do rezygnacji z lotnistwa wojskowego, czołgów i marynarki wojennej.. Prusy Wschodnie zostały podzielone: ZSRR przyznano okręg Królewca, Polsce - Warmię i Mazury.. Wprowadzenie.. czy też na terenach Śląska i Pomorzu w Polsce, stanowiła zarzewie przyszłych konfliktów.. 1.Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.Zagłębie Saary - plebiscyt 3.Utworzono strefę zdemilitaryzowaną - Nadrenię 4.Płn.. Był on najważniejszym z układów kończących I wojnę światową, w której zginęło około 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych.Decyzje Traktatu Wersalskiego w sprawie Polski, a ich realizacja.. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt