Scharakteryzuj budowę narządów wydalniczych kręgowców

Pobierz

Różnią się od siebie budową poszczególnych elementów oraz produktem przemiany materii.. PartenogenezaUkład nerwowy - zespół struktur i narządów występujących kręgowców zbudowany z tkanki nerwowej, którego główną funkcją jest odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, przetwarzanie i przekazywanie impulsów do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów), a także koordynacja i integracja działań pozostałych układów narządów organizmu.1.. Układ wydalniczy 21.. - W układzie wydalniczym znajdują się: para nerek, moczowody, pęcherz moczowy, kloaka lub oddzielny otwór wydalniczy.Układ wydalniczy i jego ewolucja od pierwotniaków do ssaków.. Informacja genetyczna i jej ekspresja 25.Ssaki: a) Charakterystyka ogólna ssaków b) Budowa skóry i naskórka oraz ich wytwory u ssaków c) Ewolucja układów u ssaków (temat należy rozpocząć od początku życia, aż do kręgowców; oddechowy, krwionośny, pokarmowy, rozrodczy, ruchu, nerwowy) d) Narządy zmysłów u ssaków lub kręgowców (ich budowa i funkcje) e) Omów układ .Funkcjonowanie ich nie podlega naszej woli i nie następuje zmęczenie.. Wydalanie to jeden z procesów fizjologicznych, który polega na usunięciu z organizmu zbędnych, często toksycznych, dla niego produktów przemiany materii.. Poniżej przedstawione są poszczególne elementy układu: Układ moczowy człowieka (oznaczony literą A) nerki (najczęściej dwie) drogi odprowadzające krew: tętnica doprowadzająca..

Innym typem narządów wydalniczych są meronefrydia.

Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych 19.. Do narządów układu wydalniczego zalicza się: nerki i pęcherz moczowy.. 2013-03-01 19:17:41; Opisz poszczególne funkcje skóry.. 2012-04-11 17:08:0315. ; Zewnętrzna powłoka: Zewnętrzną powłokę ciała stanowi wór powłokowo-mięśniowy składający się z .- Układ pokarmowy zróżnicowany na jamę gębową, gardziel, przełyk, żołądek, dwunastnicę, do której uchodzą wątroba i trzustka, jelito cienkie, jelito grube i odbyt; u wielu kręgowców występuje kloaka.. Prawdopodobnie powstają one w wyniku rozpadu metanefrydiów na mniejsze części.Układ wydalniczy bezkręgowców - układ narządów zwierząt bezkręgowych służący do wydalania zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii (takich jak m.in. mocznik, kwas moczowy, amoniak), nadmiaru wody - oraz do utrzymywania równowagi jonowej.U organizmów o prostszym planie budowy ciała (np. pierwotniaków, gąbek, parzydełkowców) wydalanie zachodzi przez powłoki .Budowa szkieletu u kregowców : Kręgowce są dwubocznie symetrycznymi strunowcami, mającymi szkielet chrzestny lub kostny i odnóża.. 2 Zadanie.. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów) 16. pokaż więcej.U wyższych bezkręgowców i kręgowców występują narządy oddechowe , które zapewniają dodatkowe powierzchnie wymiany gazowej..

ZADANIE 47 Porównaj budowę kręgowców z budową bezkręgowców.

Związki te mogą mieć postać gazów, płynów lub substancji stałych.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Scharakteryzuj funkcje poszczególnych układów narządów.Scharakteryzuj budowę narządów wydalniczych kręgowców.. Dymorfizm płciowy.. Szkielet osiowy jest zbudowany z kręgów, a na jego przednim końcu znajduje się puszka, chroniąca przednią część systemu nerwowego — mózg.. Ten rodzaj mięśni wyściela przewody układów i narządów wewnętrznych - przewód pokarmowy, naczynia krwionośne, przewody wyprowadzające gruczołów.. 1 Zadanie.. Nerki położone są w tylnej części jamy brzusznej, na wysokości lędźwi po obu stronach kręgosłupa.. .Układ płciowy żeński - budowa i funkcje narządów rodnych u kobiet.. Układ dokrewny 24.. Nerka prawa leży nieco niżej niż lewa.. 1) Jajowody.. 4) Szyjka macicy.23 u kręgowców omawia budowę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego kręgowców wyjaśnia znaczenie narządów zmysłów kręgowców charakteryzuje budowę układu wydalniczego, krwionośnego i rozrodczego kręgowców 3 Ryby żuchwowce pierwotnie wodne wymienia cechy charakterystyczne dla ryb omawia ogólną budowę ciała ryby .Scharakteryzuj budowę i funkcje mózgowia i rdzenia kręgowego, zwróć uwagę na budowę i położenie istoty białej i szarej.. Oglądasz stare wydanie książki.. Metanefrydia Pranerka Protonefrydia Nerka ostateczna ..

Układy wydalnicze są podobne u wszystkich kręgowców.

żyła odprowadzająca:Narządami wydalniczymi kręgowców są NERKI, których wyróżnia się trzy typy: przednercze - jest najbardziej prymitywne.. UWAGA!. Narządy węchu mają budowę typową dla kręgowców wodnych i tworzą parzyste, ślepo zakończone jamki położone nad otworem gębowym.Budowa układu wydalniczego.. 3 Zadanie.. Wymień sposoby rozmnażania bezpłciowego.. 4 Zadanie.. Występują też w innych narządach, np. w obrębie układu wydalniczego, oddechowego itp. Mogą też zachodzić częściowe uwstecznienia niektórych elementów.. Wyjaśnij pojęcia dotyczące rozmnażania płciowego: Rozdzielnopłciowość i obojnactwo.. Przeczytaj temat 8 rozdział IX.. U kolejnych gromad kręgowców obserwuje się zanik urzęsionych lejków w nefronach i tworzenie się torebek zawierających kłębuszki naczyniowe.Do parzystego narządu węchowego u ryb prowadzą już dwa otwory węchowe, z kolei w uchu wewnętrznym błędnik posiada trzy kanały półkoliste i zyskuje sztywną oprawę (chrzęstną lub kostną).. Na przekroju podłużnym nerki można wyróżnić dwie wyraźne warstwy .Układ wydalniczy zwierząt PŁAZY Układ wydalniczy - posiadają dość szerokie, taśmowate i jednolite parzyste nerki - wzdłuż nich na brzegach znajduje się moczowód pierwotny - silnie rozcieńczony mocz uchodzi do steku Strona: 1Narząd wydalniczy kręgowców stanowią parzyste nerki, które zbudowane są z nefronów..

Tkanki, narządy, układy narządów.

U zwierząt wodnych wykształciły się skrzela - najpierw zewnętrzne w postaci wyrostków ciała, później wewnętrzne, zbudowane z wielu blaszek opłukiwanych przez wodę i ukrytych w specjalnych komorach.Układ nerwowy (łac. systema nervosum; ang. nervous system) - zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu.Układ nerwowy jest w stanie wykryć określone zmiany zachodzące w otoczeniu i wywołać w związku z tym odpowiednią reakcję organizmu.Budowa zewnętrzna.. Układ odpornościowy 20.. Nefronami spływa mocz pierwotny, zawierający wodę i różne substancje drobnocząsteczkowe, które przeniknęły z krwi przez ścianki naczyń krwionośnych (tworzą one tzw. kłębuszek nerkowy).U skąposzczetów wodnych budowa nefrydium nie jest tak skomplikowana, a nawet zbliża się do postaci występującej u wieloszczetów.. Elementy układu wydalniczego to: nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.. Kształt ciała: Silnie wydłużone, o zróżnicowanych wymiarach (dymorfizm).. Należy wybrać ten z rysunków, na którym przedstawiono układ wydalniczy gadów żyjących na lądzie, u których występuje odprowadzenie moczu do jelita, czyli .Scharakteryzuj budowę i czynności poszczególnych.. W zeszycie zapisz odpowiedzi na polecenia.. SPIS TREŚCI.. Temat: Rozmnażanie i rozwój zwierząt.. Zdający: 1) opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów); 2) podaje funkcje tkanki nabłonkowej, mięśniowej, nerwowej, krwi, tłuszczowej, chrzęstnej i kostnej oraz przedstawia podstawowe cechy budowy warunkujące pełnienie tych funkcji;Scharakteryzuj narządy zmysłów żaby i zaskrońca.. Układ ruchu 18.. Elementy szkieletu otaczają także początkowy odcinek przewodu pokarmowego, tworząc .Które z pośród wymienionych układów narządów kręgowców wykazuje budowę metameryczną: układ pokarmowy, oddechowy, szkieletowy, nerwowy, rozrodczy, wydalniczy, krwionośny, mięśniowy?. Kobiece narządy płciowe nazywa się również narządami rodnymi, ponieważ umożliwiają rodzenie dzieci.. Układ nerwowy 22.. 3 kwietnia 2020Realizacja polecenia wymaga wiedzy na temat budowy i funkcjonowania układów wydalniczych kręgowców lądowych oraz ich adaptacji do środowiska lądowego w tym zakresie.. Głównym elementem budowy jest orzęsiony lejek, który zbiera zbędne produkty przemiany materii z jamy ciała.U kręgowców narządami wydalniczymi są parzyste nerki, zbudowane z kanalików nerkowych, czyli nefronów.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt