Napisz dialog stosując podane wyrazy

Pobierz

( napisz co jest większe - są to ułamki zwykłe) a) 17/59 czy 25/82 b) 258/631 czy 173/398 c) 11/565 czy 98/4228Do Podanych rzeczowników dopisz ich wyrazy bilskoznaczne ,które pozwolą uniknąć powtórzeń w opisie danego przedmiotu.. Odpowiedz.. lista lektur z gwiazdką: · 1.. Wypisz z tekstu trzy przykłady kolokwializmów.. 'Napisz dialog - zastosuj wyrazy typowe dla gwary mlodziezowej' .. 2/190 Do podanych słów i zwrotów dopisz po trzy synonimiczne wyrazy lub związki wyrazowe.. trolle hobbit mag elfNapisz dialog po Angielsku na temat BHP ( Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Dialog ma być dłuższy) Uporządkuj podane rzeczowniki wpisując je w odpowiedniej formie do tabeli - ia występuje po p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych - ia występuje po p, b, f, w, m, w wyrazach obcych - ia…wpisz w podane wyrazy w odpowiednia rubryke tabeli nastepnie uluz dialog.. Zapamiętaj!. Ustal, których rysunków brakuje.. Znajdź w słowniku ortograficznym po 3 wyrazy rozpoczynające się podanymi literami i wypisz je: brz, drz, grz, chrz, krz, wrz, prz Ćw.. 4 Dopisz do podanych słów wyrazy różniące się od nich tylko miękkością jednej z głosek.. Odpowiedzi: 2 .. Uzupełnij podane związki frazeologiczneUzupełnij dialog wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach Ale nie zmieniaj ich formy.. Question from @Macieryk124 - Gimnazjum - Język angielski zagrać rolę- brawa- przedstawienie- +0 pkt..

wykorzystaj podane wyrazy.

Przygotowując się do egzaminu maturalnego, Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w liceach ogólnokształcących i technikach będzie .Wykorzystując podane wyrazy, napisz pytania , a następnie odpowiedz na nie : 1.. Poniżej znajdują się rysunki przedstawiające wyrazy z ramki.. antonimy to wyrazy o przeciwnym znaczeniu czyli np. piękny-brzydki a synonimy to wyrazy które oznaczaja to samo czyli np.szybko-żwawo, energicznie, prężnie .wyrazów z ż (czas 2 Ćw.. ułóż krótki tekst (może być dialog),w którym zastosujesz poprawne formy wyrazów.. Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię podanych wyrazów i zapisz je w kolejności alfabetycznej.. Podziel podane wyrazy tak, jak przy przenoszeniu do następnego wiersza.. Adam Mickiewicz, Lista lektur z gwiazdką * - obowiązkowych w gimnazjum i liceum zgodnie z nową podstawą programową.. pismo - ……………………………… willa - ……………………………….Ułóż dialog w którym zastosujesz 6 wyrazów pochodzenia greckiego !. B: 3/daysUzupełnij dialog, stosując poprawne formy will oraz wyrazów podanych w nawiasach.. Od jakich wyrazów pochodzi słowo - pracodawca: a) praca, dostawca b) pracownik, dawca c) praca, dawca d) pracownia, dawca 6.. 10/188 Na osobnej kartce lub w zeszycie napisz recenzję - sprawozdanie z filmu, którego obejrzenie chcesz polecić lub .Napisz dialog używając podanych wyrazów what are you doing on friday 6 maja 2021 05:34 Wypracowania Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Napisz te wyrazy.

ładny, Ola, era, ule, inny, wąska, chrzęst 5.. Podane wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej: sroka, owca, pszczoła, lato, jajko, narty, woda, hak, żaba .III.. Zapisz w tabeli właściwe odpowiedzi.. Bogurodzica · 2.. F a u y ie a u e i a a a a i a e a e y 4 Policz litery i głoski w podanych wyrazach.. W podanych wyrazach podkreśl litery oznaczające samogłoski.. Napisz alfabet.. Wyraz szkoła składa się z 5 głosek.. Z podanych grup wyrazów wypisz uosobienia.. Tekst: Na każdym spotkaniu autorskim, czytaniu wierszy czy promocji książki da się….4.. rozwiązane.. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy · 3.. Z powyższego fragmentu wiersza wypisz onomatopeję.. poszedłeś,idę z przyjaciółmi,w cudzysłowie,czemu szepczesz, biegać po dworze daję naj plis na jutrozdań, stosując zasadę wykorzystania w każdym z nich jak największej liczby wyrazów z rz niewymiennym..

Proszę bardzo o pomoc 2 Napisz dialog stosując podane wyrazy.

piękny bujne (włosy ) szybko wojna dać +0 pkt.. Skorzystaj ze słownika synonimów Szkatułka szal torba maskotka .. Uzupełnij dialog,wstawiając odpowiednie zadania z ramki Słowa z ramki to : ich bin steffi ,das ist mein bruder, Nein das ist meine Freundin,Tina, .domka12345678910.. tańczą panny konwaliowe, dumny jak paw, wierny niczym pies, pracowita mrówka, parsknął śmiechem cały sad, liście pieścił i szeleścił drugi wiatr,Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na podstawie podanych niżej wyrazów napisz pełne zdania, stosując be going to lub will.Dopisz do podanych wyrazów antonimy i synonimy .. burzyć jarzębina jarzyny korzeń korzyść kurz orzechy porządek porzeczka rzeka rzemiosło rześki rzeźbić rzodkiewkiDialog Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: Domino_7 27.4.2010 (14:54) Zapisz odpowiednie synonimy podanych wyrazów.. W taki sposób dopasuj wyrazy z grupy a do tych z grupy b, aby powstały z nich wyrazy złożone.. Wypisz je i nazwij ich rodzaj.. trolle hobbit mag elf Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki ,które trafnie określą cechy nazywanych osób i rzeczy.. - zawierające ż wymienne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: ECinkel 30.4.2010 (08:04)_____ rząd 1. maleć - obraź - nic - miecz - głos - odpowiedź - siad - misa - - by się uśmiał.3..

Dopisz krótkie odpowiedzi.napisz dialogi.

Otocz ją pętlą.. a)światło, gwiazda, osiem, deska, wielka b)sto, mierzyć, noc, rolki, zbiór 7.Zredaguj dialog na temat wakacji stosując różne rodzaje wypowiedzeń: -równoważniki zdań, -zdania pojedyncze i złożone, -zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące.wpisz w podane wyrazy w odpowiednia rubryke tabeli nastepnie uluz dialog Wpisz znak > lub < ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt