Napisz co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku

Pobierz

Oblicz stężenie procentowe jodu w jodynie, jezeli otrzymano ją w wyniku rozpuszczenia 8 gramow jodu w 72 gramach etanolu.. (2 pkt) 2.. Obserwacje: Osad roztwarza się, powstają pęcherzyki bezbarwnego, bezwonnego gazu.Równanie reakcji: Odpowiedź na zadanie z Chemia 2.. Na podstawie: J. Duszyński, K. Grykiel, L. Hryniewiecka, A. Jarmołowski, Biologia, t. 1, Warszawa 2003, s. 108;Na podstawie podanych obserwacji ustal tyt\uł doświadczenia,narysuj schemat, napisz słownie przebieg reakcji,zaznacz substraty i produkty.sformułuj wniosek 2009-01-07 20:56:00 Przeczytaj opis doświadczenia.Przeprowadzono doświadczenie na kiełkujących nasionach bobu: na rysunku A przedstawiono stan początkowy doświadczenia, a na rysunku B - jego stan końcowy.. Określ barwę roztworu po reakcji i napisz wzór indywiduum chemicznego, które tą barwę spowodowało.Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku: HCl(stężony) Na2CO3(aq) Zadanie 8.. 1.Title: egzamin maturalny z chemii w maju 2005 r. Author: Krystyna Traple Created Date: 11/4/2005 3:08:45 PMPo trzech godzinach zaobserwowano, że poziom wody w słoju obniżył się, co zilustrowano na poniższym rysunku.. z o.o. ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa.. .Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku: Obserwacja: wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line..

(2 pkt) Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

a) Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikiem doświadczenia.na naklejkę.. Jesli zupelnie nie wiesz jak sie do tego zabrac, podam ci odpowiedzi na pierwsze 2 zadania.. Kwasy są elektrolitami o zróżnicowanej mocy.. Zadanie 11.. Reakcje endo i egzo energetyczne.. Z CHEMII.. REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH A1 - POZIOM PODSTAWOWY.. Zadanie 10.. Napisz równanie reakcji związku A z bromem w stosunku molowym 1:1 i określ, .. przeprowadzono doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku.. EGZAMIN MATURALNY.. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to .Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. Etap1: Strąca się .. napisz, co zaobserwowano .Napisz, co zaobserwowano po dodaniu zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki I.. Przedstaw, w formie jonowej skróconej, równania reakcji zachodzących w probówkach(2 pkt) Poniżej przedstawiono schemat doświadczenia przeprowadzonego na moczu ludzkim.. Zaobserwowano, że w pierwszej probówce po zanurzeniu czerwonego papierka lakmusowego nie nastąpiła zmiana jego koloru; natomiast w drugiej probówce po jej podgrzaniu papierek zmienił kolor na niebieski, co świadczy o obecności amoniaku w moczu.To sa bardzo proste doswiadczenia od strony teoretycznej..

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005.Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku.

Napisz, co w czasie doświadczenia zaobserwowano w kolbie ze stałym węglanem wapnia, do której wkraplano kwas solny, a co - w kolbie zawierającej wodę wapienną.Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku: Obserwacja: wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.. Napisz co zaobserwowano podczas doswiadczenia przedstawionego na rysunku (W probówce jest Na2Co3(ag) do tego dodaje się HCL (stężony)) zad 2.. Zbiór zadań .Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MCH-P1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Arkusz I POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I Czas pracy 120 minut MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.. Na 3-centymetrowych korzeniach zarodków kiełkującego bobu 10 kreskami zaznaczono odstępy w odległości co milimetr (rys.5.. (1 pkt) W laboratorium uczeń chciał otrzymać trudnorozpuszczalne związki i wykonał doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku: NaOH(aq) HCl(aq) KI(aq) FeCl3(aq) Na2S(aq) Wskaż, w której probówce nie wytrącił się osad?Natomiast na poziom rozszerzony zdecydowało się ponad 35 tys. osób.. KOREPETYCJE.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.. Karty pracy zakres podstawowy.. POZIOM PODSTAWOWY.. a) Napisz, co w czasie doświadczenia zaobserwowano w kolbie ze stałym węglanem wapnia, do której wkraplano kwas solny, a co - w kolbie zawierającej wodę wapienną..

zad 3.Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

11.1 Napisz, jakie zmiany zaobserwowano w probówkach 1 i 2 podczas doświadczenia.. Porównywanie mocy kwasów na podstawie ich składu i struktury umożliwia kilka dość.Podczas elektrolizy wodnego roztworu pewnego elektrolitu na anodzie zachodziła reakcja przedstawiona równaniem: + 2H2O → O2 + 4H + 4e Sumaryczne równanie tego procesu elektrolizy można przedstawić następująco: 2H2O → 2H2 + O2 Napisz jedno równanie reakcji, która mogła przebiegać na katodzie.Zaprojektuj doświadczenie, podczas którego zajdzie reakcja chemiczna i które potwierdzi, że kwas etanowy (octowy) jest kwasem słabszym od kwasu siarkowego (VI) a) uzupełnij schemat doświadczenia wpisując w odpowiednie miejsca wzory użytych odczynników wybranych z listy.. MOC KWASÓW 1.. Reforma 2019Po trzech godzinach zaobserwowano, że poziom wody w słoju obniżył się, co zilustrowano na poniższym rysunku.. Zadanie 28 (0-1) Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranychelektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanego procesu.Przebieg doświadczenia ilustruje poniższy schemat: stęż.. Czas pracy 120 minut.. a) Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikiem doświadczenia.Zadania maturalne z Chemii Tematyka: atomy, cząsteczki, wiązania, pierwiastki, układ okresowy..

(3 pkt) Uczeń przeprowadził doświadczenia, które ilustruje rysunek: NaOH(aq) I.

roztwór HNO3 rozc.. Następnie rozstrzygnij, czy taki sam przebieg doświadczenia zaobserwowano po dodaniu zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki II - po przeprowadzeniu całkowitej hydrolizy peptydu.. Kolba ze stałym węglanem wapnia: Kolba z wodą wapienną:Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku.. roztwór HCl 1. stop stop Zadanie 11.. 2.Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro sp.. Arkusz I. nadzorującego egzamin.. Instrukcja dla zdającego.. (22) 560 81 00. fax (22) 560 81 274 Egzamin maturalny z chemii.. REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH - dokument [*.pdf] 5.. W obserwacjach uwzględnij również barwy roztworów, jakie powstały po zakończeniu doświadczenia.. Następne zadanie Poprzednie zadanie.Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku: .. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. Podaj, który z badanych związków chemicznych reagował z kwasem i zasadą.. Arkusz I. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Zadanie 35 (1pkt.). Wystarczy sie zastanowic, co moze byc powodem, co skutkiem i co z tego wszystkiego wynika.. Odpowiedź uzasadnij.Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, Warszawa 1998.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt