Napisz podane zdania w czasie perfekt das kostet nicht viel

Pobierz

Niemiecki 2013-02-19 20:03:53.. Niemiecki .. Wyrażam ubolewanie i odpowiadam na skargę.. Czasownik Partizip II znajduje się zawsze na końcu zdania i jest nieodmienny !Ein Frästisch muss nicht die Welt kosten!. Używamy go w przypadku kiedy wykonana, zakończona przez nas czynność wpływa na nasze życie.. Wczoraj było inaczej.. Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz trzeciej formy czasownika.das kostet nicht viel.. Występuje on także w dialogach i rozmowach bezpośrednich.. Zapisz podane zdania w czasie przeszłym perfekt (język niemiecki) 2014-05-20 20:18:57.Czas przeszły Perfekt jest zaprzeczeniem Präteritum.. Jeżeli chcesz powiedzieć to samo zdanie w czasie przeszłym Perfekt, musisz na drugim miejscu w zdaniu wstawić odmieniony czasownik posiłkowy (czyli "haben" albo "sein").Was kostet das?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt