Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie

Pobierz

Pisz poprawnie.. W ten sposób oznaczamy również zadania: do całości lektur.. Połącz te wyrazy z odpowiednimi fotografiami. "". Nieprawda, że nieszczerość można puścić w niepamięć.Przeczytaj podpisy umieszczone pod zdjęciami na marginesie podręcznika str. 11.. 4 i 5 str. 32 (karty pracy).. Karty ćwiczeń str.23,24,26; Wykonaj zwierzaka zgodnie z instrukcją str.25; str. 27 jest dla chętnych.Przeczytaj wiersz pt. " O poecie i biedronce" ( podręcznik s. 14 - 15 ) Odpowiedz ustnie na pytania 1 - 4 zamieszczone pod tekstem.. Przeczytaj tekst,, Pobudka" podręcznik str.36 - 37.. Pamiętaj!. Dobierz do podanych definicji związki wyrazowe umieszczone na marginesie.. Następnie odczytaj wyrazy umieszczone na marginesie str. 77.. Wybierz 4 wyrazy i ułóż z nimi zdania, zapisz je w zeszycie.. Wykonaj ćw.1, 2 str.31 oraz ćw.4,6 str.32.. Przeczytaj wyrazy umieszczone w prawej kolumnie i połącz je z fotografiami. "". 12.11.2020 r. (czwartek) Edukacja polonistyczno-przyrodnicza.. Ćwiczenie 3 "" Przeczytaj sylaby zapisane na marginesie.. Praca domowa - ćwiczenie 5 na str. 21.. Pokoloruj w każdym wyrazie literę "r" lub "R".. Przeczytaj poczytankę w podręczniku na str.126-127.. Są to wyrazy w których piszemy: om, em, on, en.. Zaplanuj wycieczkę rowerową.. Wykonaj kartkę świąteczną z życzeniami - technika dowolna.. Wybierz 5 z nich, ułóż z nimi zdania i zapisz je w zeszycie..

Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie.

Przepisz wyrazy do zeszytu w kolejności alfabetycznej.. Przyjrzyj sie zdjqciom ze strony 50.. Potraktuj to jak fajną zabawę.. Odczytaj wyrazy umieszczone na marginesie i zapisz je w zeszycie w kolejności alfabetycznej.. ćwiczenie 1 i 2 ze str. 20.. Zwróć uwagę, że po odwróceniu kartki również zo- Zwróć uwagę, że po odwróceniu kartki również zo- baczysz sylabę.Przeczytaj wyrazy (rz wymienne) umieszczone na marginesie-podręcznik str. 19.. Wykonaj ćwiczenia z karty pracy (j. polski) str. 69.. Wytnij je.. Przepisz wszystkie wyrazy do zeszytu w kolejności alfabetycznej.- Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie str. 51 - zapamiętaj ich pisownię i przepisz do zeszytu.. Język polski .. Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.. - Wykonaj w Kartach ćwiczeń - ćwiczenie 3, 4 str. 21 .. Rozwiązanie zadanie jest PRZYKŁADOWE.Podajemy przykładowe zdania:Drobniutka babunia zapłacił Odpowiedź na zadanie z Nowi Tropiciele 3.. 4 samogłoski.. Chwila nieuwagi i nieporządek gotowy.. 5 samogłosekorganizacja roku 2021/2022.. Nasza szkoła uczestniczy w akcji MEN "Razem na święta".. Z niecierpliwością i niepokojem oczekiwałem wyjaśnienia nieobecności kolegi na treningu.. gadka szmatka mówić od rzeczy mowa-trawa pleść androny..

Wytnij je.Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE.. Karty ćwiczeń - s. 10, 11 ( ćw.. 3 - dla chętnych) .. do treści filmów i spektakli.. Wykonaj ćwiczenie 4 strona 69.Wyjašnij, na czym polega praca tych osób.. Zadania na dzisiaj: Piszemy poprawnie w podręczniku na str.77 przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie i zapamiętaj ich pisownię.. Wypowiadaj nazwy uczuć i spróbuj wyrazić je za pomocą ruchu.2 Wyjašnij* na czym polega praca tych osób- 3 Przyjrzyj sie zdjeciom ze strony 501 Zastanów sie i povviedz, czyja jeszcze praca jest aby povvstat budyneka 4 Przeczytaj wyrazy umieszczone god zdjecöam\ na marginesíe, Przepisz je do zeszvtu aeKarz ich pisownöAPrzeczytaj je na głos.. Przeczytaj wyrazy umieszczone pod zdjqciami na marginesie.. a następnie .. Skorzystaj z podpowiedzi dotyczącej liczby samogłosek i spółgłosek.. Dla chętnych:Temat dnia: Czekamy na wiosnę .. W kartach matematycznych na str. 48 uzupełnij ćwiczenie 2 i 3.. Kto -arz w zakoficzeniach meskich nazw zawodów mur arz tynk arz mal .. Wykonaj ćwiczenie.. Przepisz je do zeszytu i zapamiqtaj ich pisowniq.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.63.. UWAGA!. Teraz już wiesz dlaczego te wyrazy zapisuje się wielką literą.. Przepisz do zeszytu podane zdania, podkreśl wyróżnione wyrazy.. - Wykonaj ćwiczenia 4 i 5 na str. 49 w Kartach matematycznych..

W-F"" Wytnij sylaby umieszczone na marginesie.

Zapamiętaj i naucz się pisowni wyrazów z "rz" wymiennym na "r".Przeczytaj tekst "Czy radzisz sobie z uczuciami?". 4,5,6,7 ze str. 69Ten, kto wyjeżdża na krańce świata, by dawać świadectwo o Panu Bogu podejmuje dzieło Misji i staje się Misjonarzem PODRĘCZNIK Przeczytaj w podręczniku definicje wyrazów MISJE i MISJONARZ, które są umieszczone na stronie 85 na marginesie.. W pierwszym wierszu na turkusowo podkreślono -ówna, -ów oraz -ówka.W drugim wierszyku jest też dużo wyraz ów z końcówką -ówka.. Ćwiczenia dodatkowe (dla chętnych):-Ułóż i zapisz w zeszycie 4 zdania z wyrazami:murarz, tynkarz, malarz, dekarz."". Propozycja ćwiczeń: https .Odczytaj wyrazy umieszczone na marginesie w podręczniku na stronie 77.. Wybierz pięć z nich i ułóż z nimi jedno zabawne zdanie.. Matematyka .. Napisz, dokąd chciałbyś się wybrać.- Przeczytaj wyrazy umieszczone pod rysunkami na marginesie w .. Napisz te pary wyraz ów w zeszycie.. 1,2 ze str. 68 oraz zad.. Odpocznij i pobaw się w zabawę ruchową "Uczucia".. Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie.. 8 spółgłosek.. Podręczniku.. Jakim kolorami podkreślono pary wyraz ów, w których ó wymienia się na o .. Zastanów się nad odpowiedziami..

Przeczytaj wyrazy umieszczone pod zdjqciami na marginesie.

Nie z rzeczownikami piszemy łącznie.. Przeczytaj także tekst KAŻDY Z NAS MA UDZIAŁ W MISJI CHRYSTUSA ze strony 86.Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie na str. 19 i zapamiętaj ich pisownię, następnie wykonaj ćwiczenie 3 i 4 na str. 21 w kartach ćwiczeń.. Przepisz te wyrazy do zeszytu i zapamiętaj ich pisownię.. Cz. 1W kartach ćwiczeń na str. 18 ćw.1 5.. Przeczytajcie wyrazy (rz wymienne) umieszczone na marginesie-podręcznik str. 19. a) przepiszcie wyrazy do zeszytu w kolejności alfabetycznej, b) wybierzcie 4 wyrazy i ułóżcie z nimi zdania, zapiszcie je w zeszycie, c) nauczcie się wyrazów rz wymienne.. W kartach ćwiczeń na str. 61 uzupełnij ćwiczenie 4, 6 i 7.. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 31 (karty ćwiczeń).. Przeczytaj drugi wiersz wybierz z niego 6 wyrazów z końcówką -ówka i zapisz je w .WyjaŠnij, na czym polega praca tych osób.. Zrób w zeszycie zadanie 3 strona 77 z podręcznika.. dotyczące wykonania piosenek.. Na podstawie informacji z podręcznika na s. 10-11 podpisz zdjęcia nazwami krajobrazów - Karty ćwiczeń, ćw.. W zeszycie ćw.. Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie ( podręcznik s. 37) i przepisz je do zeszytu.organizacja roku 2020/2021.. Przeczytaj także wyrazy z tą trudnością ortograficzną zamieszczone w podręczniku na stronie 113.. Pisownia wyrazów z: om, em, on, en.. Rz wymienia się na r, np. orzeł bo orły- podręcznik str. 19.. Zapisz je w zeszycie.. Wykonaj zad.. Zwróć uwagę na pisownię.. Przyjrzyj sie zdjqciom ze strony 50. stronie 19.. W ramach akcji proponuję wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych).. -arz w zakoficzeniach mçskich nazw zawodów murarz tynkarz malarz .EDUKACJA TECHNICZNA.. pracy na lekcji.. Przeczytaj wyrazy umieszczone na marginesie.. Przepisz je do zeszytu i zapamiqtaj ich pisowniq.. Zastanów sie i powiedz, czyja jeszcze praca jest potrzebna, aby powstat budynek.. wykonaj zad.. procedury bezpieczeŃstwa; kalendarz roku szkolnego 2020/2021; harmonogram zebraŃ i konsultacji z rodzicami; plan lekcji3.. Przypomnij sobie zasady pisowni z rz wymiennym.. plan lekcji ; harmonogram zebraŃ i konsultacji z rodzicami; kalendarz roku szkolnego 2021/2022; procedury bezpieczeŃstwaPrzepisać do zeszytu języka polskiego kolorowe zdanie "Poznać prawdę…….rozkłada", wyrazy umieszczone na marginesie: wstążka - wstęga itd.. Zapiszcie temat lekcji .1.. Zastanów sie i powiedz, czyja jeszcze praca jest potrzebna, aby powstat budynek.. Wykonaj zad.4,5,6 str.19 .. (na dole podpowiedź) 4.. - Utrwal tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt