Streszczenie tekstu nieliterackiego

Pobierz

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówI Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie 1 Analiza osiągnięć uczniów Matura 2017 (poziom podstawowy)Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii "Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku.. Nie możesz w nim zawierać np. cytatów lub szczegółowo opisywać wszystkie wątki podjęte przez autora.autora tekstu oryginalnego, nie ma tutaj miejsca na subiektywne odczucia czy opinie.. PODSTAWOWE INFORMACJE JtfJest formą przet i tkt/ k i ditwarzania tekstu/wykonywania działań na tktekście.. Tytuł pochodzi od redakcji.• dobierania różnorodnych środków językowych w celu streszczenia tekstu, • selekcjonowania informacji, • posługiwać się zdaniami nierozwiniętymi i równoważnikami zdań.Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia (Wolański 2003, s. 341-342), zawierająca najważniejsze informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu.Streszczenie tekstu nieliterackiego - webinarium Numer formy V.4.5 Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej Dlaczego warto uczestniczyć w tym kursie?. Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne i mieć liczbę słów zgodną z określoną w poleceniu (od 40 do 60).. Niniejsze zasady oceniania są zgodne z ustawą o systemie oświaty, Rozporządzeniem MEN z dnia 10.06.2015r..

Określ cel zarówno streszczenia, jak i tekstu źródłowego.

Cechuje się niewielką objętością - z ogóły stanowi 10% długości tekstu wyjściowego.. Niedługo egzamin ósmoklasisty.. Pomysły na lekcje języka polskiego, historii i godzin wychowawczych.Zbiór inspiracji dla lepszej edukacji.Maturzyści nadal słabo radzą sobie z umiejętnością redagowania streszczenia tekstu nieliterackiego.. Język polski.. Streszczając pamiętaj, by określić , jaki jest temat tekstu, jaki jest stosunek autora doStreszczenie to krótka forma wypowiedzi, która powstaje na bazie innego tekstu.. Zastanów się nad nim i zagłęb się w temat, jeśli nie jest Ci znajomy.. Na przygotowanie siędo odpowiedzi ma ok. 15 minut.. Test badający umiejętność czytania i rozumienia tekstu nieliterackiego (publicystycznego, popularnonaukowego lub .2 Informacje wstępne 1.. Sporym kłopotem jest nie tylko syntetyzujące wydobycie treści .Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia.. Vademecum nauczyciela" został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach .1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Język polski.. 3.Krótkość, zwięzłość, obiektywność.. Część 1.. Felieton Olgi Tokarczuk był napisany dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" i później opublikowany na profilu fejsbukowym pisarki..

Analiza tekstu nieliterackiego sprawdzenie umiejętności cd.

Podręcznik.. Zidentyfikuj najważniejsze elementy tekstu i wypisz te, które powinny znaleźć się w streszczeniu.Polonistka w akcji.. Uczeń musi dowieść, że zrozumiał tekst, odpowiadając na pytania lub pisząc streszczenie logiczne.Zasady poprawnego streszczenia tekstu nieliterackiego 1. film dydaktycznyStreszczenie tekstu nieliterackiego.. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki.. Napisanie .Vademecum ósmoklasisty zawiera: a. podstawę programową do szkoły podstawowej wraz z komentarzem, b. założenia egzaminu ósmoklasisty wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych, c. wybrane .Streszczenie po angielsku - etapy pisania: Przeczytaj tekst i postaraj się go zrozumieć.. O ile z zaproszeniem czy ogłoszeniem uczniowie radzą sobie całkiem nieźle, o tyle streszczenie spędza sen z powiek niejednemu uczniowi i jego nauczycielowi.Streszczenie logiczne Pierwszą część arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym stanowią zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego.. Streszczenie to wypowiedź polegająca na zapisaniu własnymi słowami najważniejszych informacjiz przeczytanego tekstu bądź wysłuchanego wykładu, wywiadu itp., czyli spisanie pokrótce ich treści tak,by zachować sens wypowiedzi..

Streszczenie zawsze powstaje w odniesieniu do innego, dłuższego tekstu.

W streszczeniunie umieszczamy cytatów, opisów, dialogów, komentarzyi opinii.. Najsłabiej wypadają na nim tzw. zadania otwarte.. 3.Pomocyy na już!. rzeczywistość jak powiedzieliśmy nie ma książki która zawierałaby w jednym Tomie powieść daty historyczne i zbiór pieśni natomiast Biblia jedno czy w sobie to przeciwieństwa Czy można bowiem wymyślić w formie językowe które bardziej różniły się od siebie niż mądrość Koheleta słowa .Co to jest streszczenie - definicjaStreszczenie to krótkie i zwięzłe przedstawienie treści innego tekstu.Cechy i zasady tworzeniaStreszczenie winno być tak opracowane, by umożliwić przypomnienie sobie nie tylko treści tekstu, ale i jego struktury.. Jej celem jest skrótowe i skondensowane przedstawienie treści dłuższego tekstu z zachowaniem jego sensu - chodzi o najważniejsze problemy, twierdzenia, wątki itp. Streszczać można różnego rodzaju teksty (np. literackie, naukowe, publicystyczne).CZYM JEST STRESZCZENIE?CZYM JEST STRESZCZENIE?. 2 2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie Robert Chamczyk (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Zbigniew Kosiński (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży) Redakcja dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Opracowanie techniczne Joanna Dobkowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna .1 Spr a wo z da ni e ze g z a mi numa t ur a l ne g o J ę z y kpo l s ki..

Dodatkowo uczeń potrafi napisać streszczenie wskazanego fragmentu (limit słów).

Test obejmuje zadania otwarte i zamknięte.. Polega na takim przekształceniu tekstu, że radykalnie zmniejszona zostajjje objętość tekstu (standardowa długość to 10% tekstu wyjściowego) przy zachowaniu zasadniczej myśli.Wiecie już, że arkusze egzaminacyjne są tak skonstruowane, że jedna część dotyczy lektury, a druga tekstu nieliterackiego.. Streszczenie To gatunek, który charakteryzuje się brakiem szczegółowości, uwypukleniem konkretnych, najistotniejszych informacji, skróceniem i uogólnieniem treści początkowej.. Należy zadbać o stosowanie osobowych form w odniesieniu do czasowników dotyczących autorstwa tekstu (np.: "napisał", "twierdzi", zamiast: "napisano", "stwierdzono").. Sprawdzenie umiejętności odbioru wypowiedzi, analizy i interpretacji tekstu oraz tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej.rozumienia tekstu nieliterackiego (publicystycznego, popularnonaukowego lub politycznego).. Streszczenie przede wszystkim cechuje krótkość wypowiedzi.. Podczas tego szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak napisać streszczenie tekstów nieliterackich (np. artykułów z gazet), w jakiJak napisać streszczenie?. Szczególnie przydatne w pracach naukowych.Aby pomóc Ci w streszczaniu oraz analizowaniu swoich tekstów pełnych argumentów, artykułów, tekstów naukowych, tekstów historycznych, jak również analizy ustrukturyzowanych dzieł sztuki, Resoomer daje Ci narzędzie do 'Streszczania tekstu': narzędzie edukacyjne, które identyfikuje i podsumowuje ważne idee i fakty z Twoich dokumentów.Na początku streszczenia należy wskazać, czego dotyczy tekst tzw. główna myśl zawarta przez autora w tekście..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt