Wpisz odpowiednie formy czasowników podanych obok

Pobierz

Do podanych przykładów wpisz odpowiednią formę czasownikaWpisz odpowiednie formy czasowników bin, bist, ist.. W bezokolicznikach podkreśl zakończenie -ąć.. umyto, słuchana, dopisawszy, świętując, częstować, grająca, wybudowano odmienne formy czasownika nieodmienne formy czasownika .. 2012-09-18 19:18:01; W podanych zdaniach zaznacz liczebniki.Jeżeli jest to możliwe określ ich rodzaj i wpisz je w odpowiednie rubryki tabeli.Następnie utwórz pozostałe formy rodzajowe tych liczebnikóww?. To na jutro proszę o szybką odpowiedź Answer.. osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski, czas przeszływziąćprzyjść.. Question from @Anjjax33 - Szkoła podstawowa - PolskiDopisz bezokoliczniki.. Utwórz formy trybu rozkazującego i przypuszczającego.Wstaw odpowiednie formy podanych wyrazów.. Podkreśl ich zakończenia.. egzamin ósmoklasisty / gramatyka / past simple / tłumaczenie fragmentów zdań / zadania typu egzaminacyjnego /.. Czasownik1.. na czerwonym krzesłem.. Czasownik1.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wpisz odpowiednie formy czasowników podanych obok poniżej.. Ja ----- (nie odmienia się) 1.Wpisz słowami odpowiednią formę liczebnika Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Karmel1995 10.6.2010 (23:48) przekształć podane zadania, zamieniając formy strony czynnej na strony biernej Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: adipe 3.9.2010 (19:11) Określ dokładnie formy osobowe czasowników..

Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki.

Judytkab April 2019 | 0 Replies .1.Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. niesie - nieść 2.Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym czasownik zauważyć l.poj l.mn 1.. 2012-04-15 16:07:56Od podanych czasowników utwórz formy czasu przyszłego prostego lub złożonego i wpisz je w odpowiednie miejsca w tabeli.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Wpisz odpowiednie formy czasowników podanych obok.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Question from @tulipan00 - Gimnazjum - PolskiW puste miejsca wpisz odpowiednie słowa 2009-01-16 20:11:16; Wpisz podane czasowniki w odpowiednie luki (niemiecki) 2010-05-24 21:05:35; wpisz w odpowiednie miejsca liczby 2010-10-05 19:42:01; Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli: 2015-03-04 17:45:06; 2.. 2010-01-25 21:30:11Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników w Präteritum zad 26 str 48 kompass 3 Sonja.(wollen).. ein Bild an die Wand hängen und ist hingefallen.. Określ przypadek rzeczowników : Odpowiedź Guest.. Do podanych poniżej przykładów .Dopasuj grupom mięśni (A-E) odpowiednie ich funkcje (1-5).. Zadanie 2.. Dziewczyny .2.. -spać-wyspać się-czytać-przeczytać-zarobić-zarabiać..

Uzupełnij odpowiednią formę czasowników modalnych podanych w nawiasie.

Język rosyjski, zadanie 1 strona 18.. Wpisz odpowiednio czasowniki we właściwej formie.. Jeżeli danej formy nie da się utworzyć, postaw znak -.. A. głowy B. szyi C. klatki piersiowej D. brzucha E. grzbietu 1. umożliwiają ruch ramion, łopatek, żeber, pomagają zachować pionową postawę 2. zginają, prostują i obracają tułów, uczestniczą w wykonywaniu wdechów i wydechówW podanych zdaniach podkreśl czasowniki.. Uzupełnij zdania poprawną formą wyrazów podanych w nawiasie.. osoba, liczba mnoga, czas teraźniejszyumieć 4.Części mowy - karta pracy z nauki o języku dla VI klasy.. a) pójść - .. b) sprawdzać - .. c) uczyć się - .. d) zwiedzić - .. 2. wziąć, mignąć, podjąć, cofnąć, kopnąć, przeciąć decyzja, udział, wstęga, światła, piłka, czas ., .. ., .. ., .. 2010-01 .wpisz czasowniki w odpowiedniej formie Zad 1 cwiczenia wczoraj idziś strona 56 wpisz w wyznaczone miejscaodpowiedni termin i definicje Zad 1 cwiczenia wczoraj idziś strona 56 wpisz w wyznaczone miejscaodpowiedni termin i definicjeUzupełnij tabelki, wpisując poprawne formy czasowników: (4 pkt.). maluję - malować mogę - móc ugryzł - gryźć wynalazł - wynaleźć idą - iść .. ( Zwróć uwagę na wyróżnione litery) gryzę - wieziesz- znalazła- niósł- gnieciemy- kładę- 4. osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy3.. Obok liter wpisz właściwą cyfrę..

Wstaw w luki odpowiednie formy czasowników w rodzaju niemęskoosobowym.

Wpisz spójniki w odpowiedniie miejsca: (bevor,wahrend, bis,seitdem,wenn,als) 1.. 2013-10-08 19:14:11 W podanych zdaniach zaznacz liczebniki.Jeżeli jest to możliwe określ ich rodzaj i wpisz je w odpowiednie rubryki tabeli.Następnie utwórz pozostałe formy rodzajowe tych liczebnikóww?. Ćwiczenie.. Karton o wymiarach podanych na rysunkuWpisz odpowiednie formy czasowników .. Obok zapisz bezokoliczniki, od którego powstały.. Zwróć uwagę na postać podanych czasowników.. imią i nazwisko klasa IV03j .. że na polowanie wybrały się dwie siostry.. określ przypadek rzeczowników.-w wakacje zwiedziłam (planetarium) .(.). w toruniu.-tylko jedno?. Wpisz spójniki w odpowiedniie miejsca: (bevor,wahrend, bis,seitdem,wenn,als) 1.Od podanych czasowników utwórz nastepujące formy?. ja widziałem dwa (planetarium) .(.. )!-byłam też w (obserwatorium).(.). meteorologicznym.Podane wyrazy połącz w związki wyrazowe, zmieniając tam, gdzie to konieczne, końcówkę rzeczownika.. Bezokolicznik / Strona czynna / Strona bierna / wezwać: spać: wzywać:Wstaw odpowiednie liczebniki porządkowe do danych rzeczowników, zwróć uwagę na rodzaj , wskaż w jakim rodzaju został użyty rzeczownik: .. 2.W odpowiednie miejsca tabeli wpisz podane niżej czasowniki, a następnie uzupełnij ją, dopisując czasowniki w tej samej formie osoby, liczby i rodzaju, w której zostały podane, ale zmieniając ich tryb.CZASOWNIKI:wróżyły, przesunąłbym, żartuje, chwyć, wyczyściłybyścieTABELA:Tryb oznajmujący| Tryb przypuszczający| Tryb rozkazujący..

Żadna z podanych.

1) planetarium (Mianownik) 2)planetaria (mianownik) 3) obserwatorium (mianownik) 4) obserwatoriów (dopełniacz) 5) gimnazjum (mianownik) 6)gimnazjum (dopełniacz)Utwórz formę 1 os. l. poj.. Związki w nawiasach zastąp czasownikami o podobnym znaczeniu.Wpisz odpowiednie formy czasownika .. strzegł - ., przemówił - ., biegł - .. Podane czasowniki sprowadź do formy bezokolicznika: (3 pkt.). Wypełnij tabelkę, określając właściwe formy czasowników:Pies siedzi obok .. Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski: .Wstaw odpowiednie formy podanych wyrazów .. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Wpisz odpowiednie formy czasowników podanych obok".. czasu przyszłego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt