Przeczytaj tekst wybierz odpowiedź a b lub c aby poprawnie uzupełnić luki 1-4 hi chrissy

Pobierz

W zdaniach z podanych odpowiedzi a, b albo c wybierz właściwą .Zadanie 9 Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedzi A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki.. Question from @Gabcia1246 - Gimnazjum - Język angielski Przeczytaj tekst.. Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Spośród podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Wybierz odpowiedź A,B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B orazZadanie 7.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Przeczytaj teksty.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9.1.-9.5.Zakreśl literę A, B lub C. Inez liebt Schokolade.. wybierz właściwą odpowiedź na pytania (1.1.-1.4.).. It (1) ____6 Przeczytaj tekst.. Question from @ - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. 2013-01-06 12:38:11Przeczytaj tekst.. Rozwiązania zadań: 1-3, 8-11, 14-17, 19 oraz 20 zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje .. odpowiedzi w luki.. Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Czerwiec 2020Angielski: Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. Question from @julkabanasik867 - Język angielskiPrzeczytaj tekst.Wybierz odpowiedzi A,B lub C, aby poprawnie uzupelnic luki(1-4)..

Wybierz odpowiedzi a, b lub c, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).

Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Rozwiązania zadań: 4-7, 12, 13, 18, 21 oraz 22 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym.Przeczytaj tekst jeszcze raz wybierz poprawną odpowiedź na każde z pytań Zakreśl a b lub c klima Plus klasa 4 - MidBrainartPróbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą".. Uwaga!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 3 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Wybierz odpowiedź A,B, albo C , aby poprawnie uzupełnić lukiW każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Aleksander Fredro Zemsta AKT I SCENA CZWARTA .. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub C, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.Wiązka 1.. Przeczytaj teksty.. Zadanie 1.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodnąWybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki..

Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.

czy poprawna jest odpowiedź oznaczona literą A).Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Przeczytaj poniższy tekst.. The main characterPrzeczytaj poniższy tekst.. Odpowiedzi (same luki) zapisz w zeszycie.. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą,Przeczytaj tekst.. daje naj 2012-05-09 15:24:30 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. 2012-04-10 19:15:58 Angielski : Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. Adam Mickiewicz Dziady część II GUŚLARZ .. Aby poprawnie rozwiązać zadanie pierwsze, musisz dokładnie .. Uzupełnij poniższe zdanie.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.4 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedzi, tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4. daje naj 2012-05-09 15:24:30 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?.

Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).

Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. 7 Przeczytaj tekst.. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 3, 6, 10, 13 oraz 14, zapisz czytelnie i starannie .. podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby .. Przeczytaj teksty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt