Wyjaśnij uwzględniając h

Pobierz

Polub to zadanie.. Sok żołądkowy człowieka ma pH zwykle w granicach 2-3, które jest zabójcze dla bakterii trafiających do żołądka wraz z pokarmem.2 H 2 O O 2 ++ 4 H + 4ē .. schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki transportu, jakie znaczenie dla efektywnego przebiegu procesu fotosyntezy ma .. Wyjaśnij, dlaczego w roślinach z zestawu B fotosynteza przebiegała intensywniej.. Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo że związek ten jest toksyczny.Wyjaśnij, uwzględniając rolę źrenicy, dlaczego najpierw światło oślepia, a po chwili widzimynormalnie.Źrenica zanim zdąży się zaadaptować do nowych warunków jest rozszerzona, co powoduje padanie dużej ilości światła słonecznego na siatkówkę.e) Wyjaśnij, uwzględniając znaczenie pszczół w przyrodzie, dlaczego ich masowe wymieranie może przyczynić się do zmian w składzie gatunkowym flory i fauny w danym ekosystemie.. W odpowiedzi uwzględnij .. H+ H+ H+ H+ H +H H+ 2H 2 O O 2 ADP +P i ATP I III I łańcuch transportu elektronów e .. Odpowiedź Rzęski te, poruszając się, kierują w górę układu oddechowego śluz (wytwarzany przez gruczoły śluzowe) (0-4) Na schemacie przedstawiono przebieg cyklu Krebsa.. Rozwiązanie .. Wyjaśnij, uwzględniając procesy, które zachodzą w jamie ustnej, w jaki sposób dochodzi do opisanej zmiany smaków..

Wyjaśnij, uwzględniając funkcje rybosomów, różną ich liczbę w komórkach.

Wyjaśnij sens zawartego w temacie cytatu pochodzącego z powieści Güntera Grassa Blaszany bębenek.. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedźMatura 2015.. Przedstawiciele obu gromad żyją w różnych środowiskach, ale wykazują szereg podobnych przystosowań w budowie ciała, pozwalających na zmniejszanie oporu ośrodka podczas poruszania się w swoim środowisku.Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, uwzględniając mechanizm wymiany gazowej, dlaczego aby przebywać na wysokości 8 tys. m n.p.m., powinno się używać butli z tlenem.. Biologia - liceum.. Wyjaśnij, czy znajduje on potwierdzenieWyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie.. Celuloza i chityna.. 90 stopni i 8 stopni = 82 stopnie.. Wyjaśnij, uwzględniając funkcję tkanki tłuszczowej brunatnej, dlaczego ta tkanka występuje tylko u noworodków i małych dzieci.. Cząsteczki DNA podczas elektroforezy wędrują w kierunku anody, krótsze wędrują szybciej, dłuzsze-wolniej.Wyjaśnij, uwzględniając Grup poznaną w czasie analizy źródeł specyfikę etnicznej tożsamości Kaszubów, o czym świadczy napis na tablicy upamiętniającej mord w Szymbarku?. Zadanie 5..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając mechanizm działania aparatów szparkowych.

3.w 3 naczyniach znajdują się różne ilości wody .Po krótkim czasie i wymieszaniu skrobi ze śliną zaczynamy odczuwać smak słodki.. Wątroba jest silnie ukrwiona, w jej komórkach zachodzą różnorodne procesy, ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.. Zadanie 15.. (2 pkt) Korzystając z poniższego tekstu wyjaśnij, uwzględniając obecność HDL lub LDL, w jaki sposób spożywanie każdego z wymienionych rodzajów tłuszczów (roślinne .Uwzględniając rolę mięśni przełyku, wyjaśnij, jak to jest możliwe, że człowiek stojący na głowie może jeść.. 19.9.W tym samym akapicie pojawia się zdanie:, , objawił kunszt pisma, ten skarbiec pamięci i źródło poezji".w kilku zdaniach wyjaśnij metaforyczny sens tego fragmentu, uwzględniając oba zawarte w nim przenośne wyrażenia.Wyjaśnij, na czym polega współdziałanie wakuoli i ściany komórkowej podczas otwierania się aparatu szparkowego.. Ciało, zsuwając się po równi pochyłej, nabiera prędkości i może pokonać "diabelską pętlę"Uwzględniając właściwości enzymów oraz soku z cytryny, wyjaśnij, dlaczego przekrojone jabł-ko skropione sokiem z cytryny nie brązowieje w kontakcie z powietrzem.. Rozwiązanie .. Ilustracja 3.15.. Na rysunkach przedstawiono sylwetkę ryby i ptaka.. Podaj nazwę rodzaju ujścia rzeki przedstawionego na fotografii 1. oraz wyjaśnij, uwzględniając .Wyjaśnij, uwzględniając procesy metaboliczne zachodzące w komórkach roślin, dlaczego dodanie związku DCMU w próbie C wywołało zmianę stężenia CO 2 w jamie podszparkowej..

Wyjaśnij zjawisko topnienia uwzględniając zmiany energii wewnętrznej i budowę cząsteczkową ciała.

d) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. W środę maturzyści mierzą się z geografią.. (2 pkt) Korzystając z poniżeszego tekstu wyjaśnij, uwzględniając obecność HDL lub LDL, w jaki sposób spożywanie każdego z wymienionych rodzajów tłuszczów (roślinne, zwierzęce) może wpływać na rozwój miażdżycy w organizmie człowieka.Wyjaśnij, uwzględniając rodzaj wiązania pomiędzy monomerami budującymi celulozę i chitynę, dlaczego wymienione polisacharydy nie stanowią źródła energii dla większości organizmów żywych.. .2 H+ H+ H +H H+ NADP+ H 2O ADP + P cyt. b (do atmo-sfery) cyt. f Q FD re d u k t a z a O 2 1 2 - światło - - e e - e PS II PS I - - e e NADPH ATP CF światło (m < 680 nm) światło (m < 700 nm) B. 1 400 500 600 długość fali (nm) chlorofil b chlorofil a fikoerytyna b-karoten absorbancja (wartości względne) 700 2 Zadanie 5 .Nie uwzględniając tarcia, oblicz, z jakiej co najmniej wysokości h ciało powinno się zsuwać, aby nie oderwało się od pętli nawet w jej najwyższym punkcie.. 32 Matura Matura Maj Maj 2015, 2015, Poziom Poziom podstawowy podstawowy (stary) (stary) - Zadanie Zadanie 19.. W odpowiedzi uwzględnij, widoczną na rysunku, cechę budowy ściany komórkowej komórek szparkowych.. (0-2) Większość płazów ginie w krótkim czasie po umieszczeniu w wodzie morskiej.1..

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając genotypy rodziców lub zapisując odpowiednią krzyżówkę genetyczną.

glukagonu.h = 90 - 14 = 76 22 stopnie - 14 stopni = 8 stopni.. Logowanie.. Zadanie 5.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Zadanie 6.. Protisty .Wyjaśnij, uwzględniając funkcję rzęsek nabłonka, dlaczego ich brak jest przyczyną częstego występowania chorób układu oddechowego u nałogowych palaczy.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo że związek ten jest toksyczny.Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.. CO 2 H 2 O H 2 O NAD+ CO 2 NAD+ GTP GDP + Pi ATP ADP NAD+ NADH+H+ FAD FADH 2 C 6 cytrynian C 6 .Wyjaśnij znaczenie wakuol dla funkcjonowania miękiszu wodnego.. Układ pokarmowy i żywienie Podaj/wymie ń.. 2.Czy szklanka wody mineralnej w pociągu pędzącym z szybkością 200 km/h ma większą energię wewnętrzną niż szklanka wody gorącej herbaty stojąca w pokoju na stole?Odpowiedź uzasadnij.. .Wyjaśnij, dlaczego błonnik jest jednak potrzebny jako składnik naszego pożywienia: .. H. wątroba Zadanie 20 (2 pkt.). Wyjaśnij, uwzględniając funkcje rybosomów, różną ich liczbę w komórkach.. - Liczba rybosomów - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. .Wyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie.. Zadanie 19.. Odpowiedzi a.. Podaj dwa przykłady współdziałania układu pokarmowego z innymi układami podczas pobierania, trawienia lubWyjaśnij uwzględniając budowę DNA kierunek przemieszczania się DNA podczas elektroforezy ?. Odpowiedź Przebywanie na wysokości 8 tys. m n.p.m. utrudnia dyfuzję tlenu do krwi (tlen wolno przenika do naczyńWyjaśnij, uwzględniając funkcję tkanki tłuszczowej brunatnej, dlaczego ta tkanka występuje tylko u noworodków i małych dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt